Gmina Grybów włącza się w realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko COVID-19

Transport do punktów szczepień przeciwko COVID-19.

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID – 19  Gmina  Grybów uruchomiła telefon kontaktowy, pod którym mieszkańcy Gminy Grybów będą mogli zamawiać transport do punktów szczepień populacyjnych.

Oferta transportu do punktów szczepień skierowana jest do:
- osób niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio  I grupę z w/w schorzeniami,
- osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnych dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień,
-osób powyżej 70-tego roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punku szczepień. 
 
Zapotrzebowanie na transport można zgłaszać pod numerem telefonu:
18 445 21 31
Osoba do kontaktu: Pani Karolina Lichoń
Telefon będzie czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy tj: od 7.15 do 15.15.