Budżet na 2021 rok przyjęty

Podczas XXIV sesji Rady Gminy Grybów, która odbyła się 29 grudnia, dwudziestu Radnych opowiedziało się za przyjęciem Uchwały Budżetowej Gminy Grybów na rok 2021. Wydatki budżetu na 2021 rok wynoszą 161 618 799,35 zł, z czego na inwestycje przewidzianych jest ponad 30 mln zł, natomiast dochody 146 801 183,00 zł. Po zakończonych obradach Wójt Gminy Jacek Migacz podziękował Radnym, Sołtysom oraz wszystkim pracownikom za owocną współpracę, dzięki której w minionym roku udało się wykonać szereg prac, mających na celu dynamiczny rozwój Gminy.

 fot. M.Książkiewicz

GALERIA