Gmina zakupi kolejne laptopy dla szkół

Gmina Grybów otrzymała 74 999,87 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Dotacja pochodzi z projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych – Grant 1, dla jednostek samorządu terytorialnego na doposażenie Jednostek Oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo, w tym pochodzącym z rodzin wielodzietnych. Dotacja w 100% pokryje koszty zakupu 25 szt. laptopów z oprogramowaniem.

Gmina Grybów po raz trzeci otrzymała dotację na ten cel, a z poprzednich dwóch programów grantowych udało się zakupić łącznie 96 sztuk laptopów, które już zostały użyczone uczniom przez dyrektorów szkół. Po zakończeniu zdalnego nauczania sprzęt zostanie przez uczniów zwrócony i będzie można korzystać z niego w salach komputerowych w szkołach.