POBÓR PODATKÓW W IV KWARTALE

Urząd Gminy w Grybowie informuje mieszkańców oraz posiadaczy nieruchomości położonych na terenie Gminy Grybów, że w związku z panującą pandemią koronawirusa, pobór należnych podatków i opłat z tytułu IV raty za 2020 rok nie będzie realizowany za pośrednictwem wyznaczonych Inkasentów.

W związku z powyższym w/w zobowiązania należy uregulować w terminie do 16 listopada 2020 roku,  dokonując wpłaty na indywidualny rachunek bankowy podatnika, zamieszczony w decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe oraz informacji o wysokości opłaty za 2020 rok, za pomocą środków elektronicznych, w banku lub w kasie Urzędu Gminy w godz: 08:00 - 13:00.