REMIZA OSP W STAREJ WSI NABIERA NOWEGO WYGLĄDU

Rozbudowa remizy OSP w Starej Wsi przebiega w błyskawicznym tempie. W stanie surowym wybudowany już został garaż dwustanowiskowy. Przygotowana została więźba dachowa pod przykrycie i trwają prace, mające na celu połączenie pokrycia dachowego starej części z nową. Praca społeczna druhów pracujących przy rozbudowie remizy zasługuje na ogromne uznanie, ponieważ poświęcając swój cenny czas, bezinteresownie działają dla dobra ogółu, co w dzisiejszych czasach stanowi rzadkość. Wójt Gminy Jacek Migacz podczas spotkania na placu budowy ze strażakami podkreślił, iż po raz kolejny udowadniają, że są ludźmi na właściwym miejscu. Ich ogromny trud i poświęcenie, a przede wszystkim wytężona praca i zaangażowanie, w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, tym samym trwale zapisując się w historii swojej miejscowości. Środki na zakup materiałów budowlanych na ten cel pochodzą z budżetu Gminy Grybów.

 fot. M.Książkiewicz

GALERIA