Ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20

„ĆWICZENIE RENEGADE – informujemy, że w dniach 6-9 października 2020 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza”.

Informuję, że zgodnie z programem ćwiczeń Sił Zbrojnych RP na lata 2019 – 2024 w dniach
6-9 października br. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przeprowadzi ćwiczenie
pk. RENEGADE/SAREX-20. Elementami ćwiczenia są zdarzenia dotyczące naruszenia
przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie
RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
W pierwszym dniu ćwiczenia (w godz. 8:00 – 10:00) Centrum Operacji Powietrznych-
Dowództwa Komponentu Powietrznego w radiowym systemie ostrzegania będzie emitować
sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku. W związku z powyższym należy
prowadzić nasłuch w wojewódzkiej sieci ostrzegania oraz podejmować działania zgodne
z procedurą SPO-13 dotyczącą ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności cywilnej
o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
Brak precyzyjnego określenia czasu oraz trasy przelotu podejrzanego statku powietrznego,
ma na celu weryfikację skuteczności funkcjonowania procedur komunikacji kryzysowej na
poziomie krajowym i lokalnym w warunkach rzeczywistego zagrożenia powietrznego.
Na podstawie §10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r.
w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości
organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96), proszę o umieszczenie w środkach
masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, z odpowiednim
wyprzedzeniem, informacji o przeprowadzanym ćwiczeniu systemu ostrzegania
i alarmowania.