KOLEJNE AWANSE ZAWODOWE WRĘCZONE

31 sierpnia 2020 r. Wójt Gminy Grybów – Pan Jacek Migacz wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grybów.

 Nauczyciele podczas postępowań egzaminacyjnych przed Komisjami Egzaminacyjnymi powołanymi przez Wójta Gminy Grybów zaprezentowali swój dorobek zawodowy, odpowiadali na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, przedstawili sposób rozwiązania problemu związanego z wykonywaną pracą oraz wykonywali zadania z użyciem narzędzi multimedialnych. Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego otrzymali:

1. Pani Maria Koszyk nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej zatrudniona w Szkole Podstawowej w Binczarowej,
2. Pani Monika Turska nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i religii zatrudniona 
w Szkole Podstawowej w Gródku,
3. Pan Zbigniew Bogusz nauczyciel biologii, przyrody, muzyki zatrudniony w Szkole Podstawowej w Gródku,
4. Pani Kinga Koperniak nauczycielka wychowania przedszkolnego zatrudniona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ptaszkowej,
5. Pani Małgorzata Kosiba-Michalik  nauczycielka matematyki zatrudniona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ptaszkowej,
6. Pan Wojciech Frączek nauczyciel historii i bibliotekarz zatrudniony w Zespole Szkolno-Przeszklonym w Ptaszkowej.
 
Przed uroczystym wręczeniem aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie, które potwierdzili własnoręcznym podpisem. Wójt Gminy Grybów – Pan Jacek Migacz oraz Kierownik Referatu Oświaty Kultury i Sportu – Pani Alicja Wąsowicz pogratulowali nauczycielom uzyskania kolejnego stopnia awansu oraz życzyli sukcesów w pracy zawodowej  i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
 
 
fot. M.Książkiewicz  
 
 

GALERIA