NOWY SKARBNIK GMINY GRYBÓW

Podczas Sesji Rady Gminy Grybów w dniu 28 sierpnia br. powołano nowego Skarbnika Gminy Grybów Panią Elżbietę Chronowską - Baran.

Powołanie Skarbnika poprzedziło odwołanie z tej funkcji Pani Anny Mogilskiej, która przez 29 lat    w tej roli pracowała na rzecz Samorządu Gminnego. Dotychczasowa Pani Skarbnik zostawia Gminę  w bardzo dobrej kondycji finansowej, za co między innymi otrzymała podziękowanie od Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady. Nowa Pani Skarbnik obejmuje funkcję od 3 września 2020 r.

 

fot. M.Książkiewicz  

 

 

GALERIA