WRACAMY DO SZKÓŁ. JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA NAUKA?

1 września w gminie Grybów naukę rozpocznie około 3.500 uczniów i uczennic (wraz z przedszkolakami). Zajęcia będą się odbywać co do zasady stacjonarnie – szkoły już od lipca opracowywały szczegółowe procedury bezpieczeństwa, które będą obowiązywały na ich terenie. Dyrektorzy i nauczyciele są też gotowi, aby poprowadzić nauczanie w trybie hybrydowym lub zdalnym.

Organizacja nauki i pracy w sposób bezpieczny, a zarazem efektywny – to dla szkół i przedszkoli największe wyzwanie w nadchodzącym roku szkolnym. Przygotowania do niego rozpoczęły się więc wyjątkowo wcześnie – już w lipcu, zaraz po tym jak resort edukacji zapowiedział powrót do nauczania stacjonarnego.

W lipcu i sierpniu, równolegle z ogłaszaniem kolejnych wytycznych przez MEN i GIS,  Gmina Grybów wystąpiła do dyrektorów  szkół i przedszkoli z prośbą, aby rekomendowane rozwiązania włączyli do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, które od 1 września będą obowiązywać w każdej szkole.

Gmina jako organ prowadzący, wspólnie z dyrektorami, zrobiła wszystko, aby dobrze przygotować szkoły, przedszkola  do funkcjonowania w warunkach zagrożenia epidemicznego. Szkoły były i są nadal wyposażane we wszystko, co wynika z zaleceń sanitarnych. Przez wakacje dyrektorzy szkół dokonywali zakupów środków do dezynfekcji (rąk oraz pomieszczeń), a także środków ochrony osobistej dla pracowników , zakupiono również lampy UVC. Według wytycznych MEN w nadchodzącym roku szkolnym nauka, będzie odbywać się w trybie stacjonarnym. Co prawda za zgodą organu prowadzącego (gminy) szkoła może wprowadzić tzw. wariant hybrydowy, czyli nauczanie częściowo zdalne – ale niezbędne jest do tego uzyskanie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Dlatego tez w dniu 27.08 2020 na spotkaniu z dyrektorami szkol i przedszkoli obecny był Pan Mateusz Wójcik Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,który odpowiadał na pytania dyrektorów szkół.

      Wszystkim rozpoczynającym rok szkolny dyrektorom, nauczycielom, rodzicom i uczniom życzymy spokoju i dużo radości z powrotu do szkoły.

Informacje dotyczące poszczególnych szkół w linkach poniżej. 

http://www.sp.bialanizna.pl/

http://www.binczarowa.szkolnastrona.pl/

https://sp.cieniawa.info/

http://www.spflorynka.pl/ 

http://spgrodek.gminagrybow.pl/

http://www.zsp-kaclowa.pl/

http://spkruzlowa.szkolnastrona.pl 

http://sppolna.gminagrybow.pl/

http://www.sp1ptaszkowa.gminagrybow.pl/

http://www.zsp.ptaszkowa.pl/

https://zsp.siolkowa.pl/

http://www.spstarawies.szkolnastrona.pl/ 

http://www.spchrobry.stroze.com/

http://www.spwawrzka.szkolnastrona.pl/ 

https://spwyskitna.edupage.org/