RUSZA V EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

W imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego Wójt Gminy Grybów Pan Jacek Migacz informuje mieszkańców z terenu Gminy Grybów, a w szczególności lokalnych liderów, społeczników, sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, członków ochotniczych straży pożarnych oraz kół gospodyń wiejskich , że rozpoczyna się realizacja V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

W związku z powyższym, w terminie od 1 września do 15 października br. mieszkańcy Małopolski mogą zgłaszać propozycje zadań, które docelowo będą realizowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Na zwycięskie pomysły zostało zaplanowane w budżecie aż 12 mln zł.

 

https://bo.malopolska.pl/