PODPISAMIE UMOWY - drogi gminne

W dniu 10 lipca br. została podpisana umowa na wykonanie nawierzchni bitumicznej i betonowej na drogach gminnych w miejscowościach: Binczarowa, Chodorowa, Florynka, Gródek, Kąclowa, Krużlowa Niżna, Polna, Ptaszkowa, Siołkowa, Wawrzka.

 

I. Umowa na wykonanie nawierzchni bitumicznej została podpisana z Panem Szczepanem Kroczkiem - prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Szczepan Kroczek KROCZ-BUD Krocz i Buduj z siedzibą: 38-300 Gorlice, ul. Słowacka 26. Zadanie jest współfinansowane w kwocie 131 429zł przez Urząd Marszałkowski w Krakowie, stanowi dofinansowanie do modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach tej umowy zostaną wykonane nawierzchnie bitumiczne w m. Ptaszkowa, Wyskitna, Krużlowa Wyżna. Wartość robót wynosi: 263 341,79 zł brutto

II. Umowa na wykonanie nawierzchni betonowej została podpisana z Panem Andrzejem Obrzutem prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą Usługi Sprzętowe Andrzej Obrzut  z siedzibą Mogilno 93, 33-326 Mogilno.
Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowościach: Binczarowa, Chodorowa, Florynka, Gródek, Kąclowa, Krużlowa Niżna, Polna, Ptaszkowa, Siołkowa, Wawrzka. Wartość robót wynosi: 536 996,35 zł brutto.

 

GALERIA