POSTĘPY PRAC ROZBUDOWY SZKOŁY POD CZUJNYM OKIEM WÓJTA

Jacek Migacz Wójt Gminy Grybów na bieżąco monitoruje postęp prac związanych z rozbudową Szkoły w Polnej. W dniu wczorajszym będąc na placu budowy niezmiernie ucieszyło mnie imponujące i dynamiczne tempo przebiegu realizacji inwestycji, pomimo niezbyt sprzyjającej aury. Mam nadzieję, że dalsza rozbudowa będzie przebiegała zgodnie z planem, a jej zakończenie nastąpi w terminie przewidzianym w zawartej umowie - dodaje Wójt.

fot. M.Książkiewicz  

GALERIA