RUSZA ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BINCZAROWEJ

Wójt Gminy Grybów Pan Jacek Migacz w dniu 24 czerwca 2020 r. zawarł umowę z Panem Sylwestrem Główczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Inwestycji Budowlanych Sylwester Główczyk z siedzibą: 33-336 Łabowa 197 na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Binczarowej o część dydaktyczną wraz z salą gimnastyczną”.

W ramach umowy zostanie  rozbudowana Szkoła Podstawowa w Binczarowej o  salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Wójt po zawarciu umowy udał się z Wykonawcą na teren przyszłej budowy, celem jej przekazania.

Termin wykonania zadania: 15.12.2021 r.

Kwota umowy: 3 638 384,40 zł brutto.
 
 
 
 fot. M.Książkiewicz 
 

FILMY

GALERIA