Postępy prac związanych z rozbudową szkoły w Polnej

Mija miesiąc od podpisania przez Wójta Gminy Grybów umowy na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Polnej”.

Wykonawca realizuje swoje zadanie zgodnie z planem. Na chwilę obecną dokonano rozbioru budynku gospodarczego wraz z wyrównaniem terenu. Na placu budowy postawiono dźwig, pracownicy zbroją teren i wykonują prace ziemne. Stopniowo zalewane są fundamenty. 

Modernizacja budynku pozwoli jeszcze lepiej spełniać misję szkoły i urzeczywistniać nowoczesną wizję edukacji związanej z sukcesywnym polepszaniem warunków do realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego - dodaje Wójt Jacek Migacz.
 
 

GALERIA