Gmina zakupi kolejne laptopy do szkół

Gmina otrzymała dofinansowanie na laptopy dla uczniów w ramach programu ZDALNA SZKOŁA+.

 Od 15.05.2020 r. wszystkie gminy wskazane w dokumentacji konkursowej mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Wsparcie otrzymają najbardziej potrzebujący uczniowie - w tym z rodzin wielodzietnych (3+). W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej, jest jednym ze sztandarowych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

15 maja br. Gmina Grybów złożyła wniosek o sfinansowanie zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) z terenu gminy, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. 

20 maja  br. Gmina Grybów otrzymała na ten cel środki w wysokości 164 999,98 złotych (czyli najwięcej wśród samorządów). Za tę kwotę zostaną zakupione 62 laptopy wraz z oprogramowaniem.

Projekt „Zdalna Szkoła +  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. 

Komplet informacji dotyczący programu #zdalnaszkoła+ można znaleźć na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2

 

źródło: Centrum Projektów Polska Cyfrowa.