OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRYBÓW

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U.2020.878), uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, Wójt Gminy Grybów zawiadamia o ograniczeniach dotyczących wykonywania zadań przez Urząd Gminy w Grybowie:

 do odwołania, dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi spraw z zakresu:

Ewidencji ludności i dowodów osobistych,
Ochrony środowiska,
Obsługi kasowej,

W pozostałych sprawach,  (w przypadku spraw niemożliwych do załatwienia drogą korespondencyjną lub elektroniczną), każda potrzeba osobistego stawienia się interesanta w Urzędzie Gminy w Grybowie poprzedzona musi być telefonicznym lub mailowym uzgodnieniem wizyty z pracownikiem Urzędu. 
Bezpośrednia obsługa interesanta odbywa się na parterze budynku Urzędu Gminy.


    (-)Jacek Migacz 
Wójt Gminy Grybów