Wnioski o dopłaty unijne

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że dyżury doradców rolnych z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego w urzędach gmin zostały zawieszone do odwołania.

W sprawie pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty unijne należy kontaktować się bezpośrednio z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu, ul. Kraszewskiego 44, tel. 18 445-70-36,
e-mail: nowysacz@modr.pl

 
Pomocą  w wypełnianiu wniosków unijnych służy również biuro Małopolskiej Izby Rolniczej w Nowym Sączu, ul. Bielowicka  39L/2, tel.  18 441 41 55, e-mail: nsacz@nir.sacz.pl
 
Termin złożenia wniosków o dopłaty został przedłużony do 15 czerwca 2020r.