Rząd wprowadza nowe zasady dotyczące poruszania się!

Od dnia 25 marca 2020 r. Rząd wprowadza nowe zasady w walce z chorobą zakaźną COWID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

 Wśród najważniejszych są:
- ograniczenie wychodzenia z domu z wyjątkiem drogi do pracy i z pracy, niezbędnych zakupów,
- ograniczenie liczby pasażerów w środkach transportu zbiorowego,
- zakaz zgromadzeń – powyżej 2 osób (z wyjątkiem spotkań rodzinnych),
- w mszach świętych i pogrzebach będzie mogło uczestniczyć do 5 osób plus sprawujący mszę,
- kara za nieuzasadnione gromadzenie się może skutkować mandatem w wysokości do 5 tys. zł.
Obostrzenia obowiązują do 11 kwietnia 2020r.
Dodatkowo obowiązują dotychczasowe ograniczenia dotyczące m. in. zamknięcia instytucji kultury, zawieszenia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,  odwołania zajęć szkolnych.