Zawieszenie działalności gospodarczej.

Jak to zrobić przez internet?

Zawieszenie działalności gospodarczej.
Jak to zrobić przez internet?

Sprawę ułatwia posiadanie "Profilu Zaufanego", którego stworzenie umożliwiają niektóre banki. Należy wejść na stronę internetową Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Znajdziemy tam co najmniej trzy sposoby na dotarcie do wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej online.

  1.  W górnym menu należy kliknąć "Formularze i instrukcje". Zostaniesz przeniesiony na kolejną stronę z rozwiniętym menu z lewej strony. Z tego menu wybierz "Przygotuj wniosek online". Otworzy się kolejna strona, a menu z lewej strony będzie miało już inną zawartość. Kliknij "Zmień dane we wpisie". 
  2. Poprzez kliknięcie w czerwony kafelek opisany jako "Złóż wniosek CEIDG", usytuowany w centralnej części strony głównej. Kliknięcie zaprowadzi cię do strony zatytułowanej "Co chcesz zrobić", gdzie z centralnej części strony wybierasz opcję "Zmodyfikować dane we wpisie" lub z menu po lewej stronie "Zmień dane we wpisie".
  3. Zalogowanie się do serwisu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za pomocą "Profilu Zaufanego". W tym celu na stronie głównej kliknij "Zaloguj". Zostaniesz przeniesiony na stronę "Logowanie", na której należy wybrać "Profil Zaufany".

Jak zawiesić działalność gospodarczą? Logowanie do CEIDG przez "Profil Zaufany"

Po zalogowaniu się za pomocą "Profilu Zaufanego" wyświetla się strona o nazwie "Podpisywanie dokumentu", gdzie znajdują się dane osoby posługującej się profilem. 

Należy kliknąć przycisk "Podpisz profilem zaufanym". Do podpisania dokumentów "Profilem Zaufanym" niezbędna jest autoryzacja, dlatego system otworzy okno w zależności od wybranego wcześniej sposobu autoryzacji – poprzez hasło lub bank.

REKLAMA

Po weryfikacji trafiamy na stronę "Panel przedsiębiorcy". Z  tego miejsca mamy dwie możliwości dodania informacji do wniosku CEIDG o zawieszeniu - klikając w centralnej części strony przycisk "Zawieś działalność" lub w lewym menu "Zawieś działalność gospodarczą". Kliknięcie przenosi nas na stronę "Zawieś działalność gospodarczą". 

Czeka nas tu "Wstępne przygotowanie danych", gdzie najwygodniej jest wybrać opcję "Na podstawie konta użytkownika/aktualnego stanu wpisu". Natomiast w sekcji "Sposób składania wniosku" polecamy wybrać "Złóż wniosek przy użyciu kreatora", który w przejrzysty sposób poprowadzi cię przez cały proces. Po zaznaczeniu kliknij "Dalej".  

 

 

Zawieszenie działalności gospodarczej. Dane wnioskodawcy

Kolejna strona to "Dane wnioskodawcy". W sekcji "Wniosek złożony" wybieramy, kto go składa (Przedsiębiorca). Po sprawdzeniu danych w polu "Oświadczenie" klikamy w opcję "Tak, składam oświadczenia" po czym ponownie naciskamy na "Dalej". 

W następnym kroku określamy zakres zmian, jakich będziesz dokonywał. W przypadku zawieszenia działalności konieczne jest uzupełnienie danych w sekcjach:

  • adres zamieszkania
  • adres zameldowania
  • dane podstawowe
  • główne miejsce działalności
  • adres do doręczeń 

Istotne jest wskazanie właściwej daty w polu "Data powstania zmiany". Nie może to być data z przyszłości, gdyż wniosek o zawieszenie działalności należy zgłosić w dniu zawieszenia lub przed faktycznym zawieszeniem. 

Po wskazaniu adresów zamieszkania i zameldowania (jeśli to jeden adres wystarczy wybrać "Adres zameldowania jest taki sam jak zamieszkania") przechodzimy do sekcji podstawowych danych opisujących działalność, takich jak firma przedsiębiorcy, nazwa skrócona, data rozpoczęcia działalności, przewidywana liczba osób pracujących i osób zatrudnionych. 

Jak zawiesić działalność przez internet?

Przechodzimy do sekcji Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Tutaj należy wskazać datę rozpoczęcia zawieszenia, jeśli zawieszenie jest spowodowane opieką nad dzieckiem to trzeba zaznaczyć kwadracik przy stosownym opisie oraz podać datę, do kiedy będzie trwało zawieszenie. Poza tym należy zaznaczyć kwadracik przy oświadczeniu o niezatrudnianiu pracowników.

Następnie musimy wskazać aktualnego i poprzedniego naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla spraw ewidencji podatnika. Po tym kroku wyświetli się na chwilę okienko z informacją o weryfikacji wniosku. 

Ze strony "Weryfikacja przed podpisem" dowiemy się się o zapisaniu wersji roboczej wniosku oraz tego, jaki został jej nadany numer. Z tej strony możemy pobrać również przygotowany wniosek w formacie PDF i wydrukować, np. po to, aby udać się z nim do urzędu. Natomiast wykorzystując numer przygotowanego wniosku roboczego możemy posłużyć się zawartymi w nim danymi do automatycznego wypełnienia innych wniosków. Jeśli wszystko się zgadza wybieramy opcję "Podpisz profilem zaufanym".

Jeśli wykonaliśmy wszystko poprawnie, zostaniemy przeniesieni z powrotem do systemu CEIDG na stronę "Podsumowanie złożenia wniosku".