ZMIANA ORGANIZACJI PRACY URZĘDU od 16 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Wójt Gminy Grybów podejmuje działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Grybowie.

Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Urzędem Gminy w Grybowie  będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

 

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:

adres: Urząd Gminy w Grybowie

             ul. Jakubowskiego 33

             33-330 Nowy Sącz

adres ESP na EPUAP: /UGGrybow/skrytka

adres e-mail:  ug@gminagrybow.pl

tel:  18 445-02-04   fax: 525-525-210

Bezpośrednie kontakty do referatów i poszczególnych pracowników znajdują się TUTAJ

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych referatów  Urzędu będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w Urzędzie Gminy w Grybowie interesanci będą przyjmowani wyłącznie na parterze w przygotowanym Punkcie Obsługi Klienta.

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.

Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.gminagrybów.pl

                                                                                             Wójt Gminy Grybów
                                                                                                 Jacek Migacz