Stypendia dla najzdolniejszych studentów rozdane

W minioną sobotę tj. 29 lutego 2020 r. w Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej Wójt Gminy Grybów Jacek Migacz wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Jackiem Ziębcem dokonali uroczystego wręczenia stypendiów 21 najzdolniejszym studentom z terenu naszej Gminy, w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie przyznawania stypendiów.

 Wójt Gminy podkreślił, iż łącznie od 2003 r. przyznano stypendia 2 146 studentom w łącznej kwocie 3.121.800 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy wraz z Wójtem pogratulowali wszystkim tegorocznym stypendystom bardzo wysokich wyników w nauce, życząc im jednocześnie dalszych sukcesów, mających odzwierciedlenie w ich przyszłej karierze zawodowej.