LGD "KORONA SĄDECKA" zakończyła nabór wniosków

Informujemy, że w wyniku zakończonych dnia 24 lutego 2020 r. naborów zostało złożonych łącznie 28 wniosków

Nabór 1/2020 – Budowa lub dostosowanie obiektów kulturalnych – 2 wnioski
Nabór 11/2020/G - Inicjatywy prośrodowiskowe – 6 wniosków
Nabór 12/2020/G - Promocja przedsiębiorczości – 7 wniosków
Nabór 13/2020/G - Oferta kulturalna – 8 wniosków
Nabór 14/2020/G - Produkty turystyczne – 5 wniosków.
Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za aktywność. O kolejnych etapach oceny będziemy Państwa informować na bieżąco.