Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

18 lutego 2020 r. odbyła się uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego

            Tytuł nauczyciela mianowanego otrzymała Pani Ewelina Borusiewicz- nauczycielka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej Niżnej. Po złożeniu uroczystego ślubowania, aktu wręczenia dokonał Pan Jacek Migacz Wójt Gminy Grybów w obecności  Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Pani Alicji Wąsowicz.

      Dokument jest potwierdzeniem zgłębienia wiedzy i poszerzenia umiejętności zawodowych przez nauczyciela. Egzamin na nauczyciela mianowanego odbył się 31 stycznia 2020 r.  i zakończył się pozytywnym wynikiem.
       Serdecznie gratulujemy Pani Ewelinie Borusiewicz uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Życzymy satysfakcji z pracy w zawodzie nauczyciela oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
 
 
 

GALERIA