XXI Zintegrowana Dziecięca Spartakiada Zimowa

Gmina Grybów oraz Parafialny Klub Sportowy "Jaworze" zaprasza 15.02.2020 roku do Ptaszkowej na 65 Memoriał Romana Stramki i Zbigniewa Kmiecia a zarazem XXI Zintegrowaną Dziecięcą Spartakiadę Zimową.

Na trasach biegowych Ośrodka Sportów Zimowych jak zwykle organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji.
W roku ubiegłym CSZ Ptaszkowa na swoim obiekcie podczas Spartakiady gościło Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę za co w rocznice tego wydarzenia za Jego obecność jeszcze raz serdecznie dziękujemy.(relacja i zdjęcia wizyty 2019)

W roku bieżącym Patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Starosta Powiatu Nowosądeckiego Marek Kwiatkowski oraz Wójt Gminy Grybów
Jacek Migacz.

REGULAMIN
65/XXI Zintegrowanej Spartakiady Zimowej  
„Memoriał Romana Stramki i Zbigniewa Kmiecia” 
w Ptaszkowej

 

Organizator:
Parafialny Klub Sportowy ”Jaworze”, Gmina Grybów

Współorganizator:
WTZ Siołkowa, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji -Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej, Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie, OSP Ptaszkowa, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ptaszkowej, Sołectwo Ptaszkowa, Koło Gospodyń Wiejskich w Ptaszkowej

Termin i miejsce:

15.02.2020r. – Centrum Sportów Zimowych Ptaszkowa.

godz. 9.00 – 10.00  Wydawanie numerów startowych.

 godz. 10.00 - Otwarcie zawodów.

 godz. 10.30 – 13.00 Konkurencje sportowe

 godz. 13.00 – 14.30 Ogłaszanie wyników i dekoracje zwycięzców.

 godz. 14.30  - Zamknięcie Spartakiady.

 Uczestnictwo:

 Dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej

 Konkurencje:

 Biegi narciarskie

 Kategorie wiekowe (oddzielne klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców):

 Rok urodzenia: 2013 i młodsi dystans 150 m

      2012/2011 dystans 300m

      2010/2009 dystans 500m

      2008/2007 dystans 1000m

      2006/2007 dystans 1500 m

Gry i zabawy dla dzieci i osób niepełnosprawnych

ZGŁOSZENIA:

indywidualne lub grupowe dokonywane przez macierzyste szkoły na listach imiennych

z podaniem roku urodzenia – należy składać do dnia 14 lutego 2019r. do godz.15 00

Zgłoszenia przyjmują: 

  • Parafialny Klub Jaworze tel. 796 239 150,  pksjaworze@outlook.com
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – tel. 18/415 70 35, email: csz@gminagrybow.pl
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej zgłoszenia w WTZ Siołkowa tel. 18/445 21 49, 692 443 635

Zgłaszający odpowiada za ubezpieczenie zawodników oraz zapewnia opiekę.
 

Szczegóły na stronie www.ptaszkowa.pl

Nagrody

Zawodnicy którzy zajmą miejsca od 1 do 3 w poszczególnych konkurencjach otrzymają medale

i dyplomy dodatkowo Warsztaty Terapii Zajęciowej nagrody rzeczowe. 

Wszyscy uczestnicy kończący konkurencję otrzymają słodycze, herbatę i ciepły posiłek,

 

Uwaga! 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian regulaminowych w wypadku złych warunków atmosferycznych oraz nieprzewidzianych trudności organizacyjnych. Ewentualne zmiany  i informacje zamieszczane będą na stronie internetowej www.ptaszkowa.pl

 

                                                                                       Komitet Organizacyjny