Świadczenia rodzinne w GOPS

Informujemy, że z dniem 1 stycznia br Referat Świadczeń Rodzinnych został wcielony do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - znajduje się w pok 4 i 5 na parterze Urzędu Gminy w Grybowie. Przyjmuje strony poniedziałek - piątek w godzinach 7.15 - 15.15.