Kolejny nauczyciel z awansem zawodowym!

30 grudnia 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego. Tytuł nauczyciela mianowanego otrzymała Joanna Górowska-Bożek- nauczycielka w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Białej Niżnej.

Po złożeniu uroczystego ślubowania, aktu wręczenia dokonał Jacek Migacz Wójt Gminy Grybów w obecności Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Alicji Wąsowicz. Dokument jest potwierdzeniem zgłębienia wiedzy i poszerzenia umiejętności zawodowych przez nauczyciela. Egzamin na nauczyciela mianowanego odbył się 16 grudnia 2019r i zakończył się pozytywnym wynikiem.

Serdecznie gratulujemy Pani Joannie Górowskiej- Bożek uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Życzymy satysfakcji z pracy w zawodzie nauczyciela oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Warto dodać, że w 2019 roku awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego otrzymało sześciu nauczycieli z terenu gminy Grybów.

Referat Oświaty Kultury i Sportu.

 

GALERIA