Przekazanie busa dla DPS

Dnia 18 grudnia br. roku odbyło się oficjalne przekazanie i poświęcenie 9-cio osobowego samochodu osobowego zakupionego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej. Zakup samochodu był możliwy dzięki współfinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nowoczesny 9-cio osobowy Ford Transit Custom jest przystosowany do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich. Samochód został zakupiony w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" obszar D. tj. Likwidacja barier transportowych.

Łączny koszt samochodu wyniósł 149 998,50 zł, z czego 80 000,00 zł dofinansowanie z PFRON a 69 998,50 zł z środków własnych Gminy Grybów.

W przekazaniu pojazdu uczestniczyła Dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Pani  Marta Mordarska, Wójt Gminy Grybów – Pan Jacek Migacz, Skarbnik Gminy Grybów – Pani Anna Mogilska oraz dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej – Pani Joanna Kmak. Podczas uroczystości padło wiele ciepłych słów i podziękowań.

Aktu poświęcenia dokonał ks. Marian Łagód - wikariusz Parafii w Białej Niżnej.

GALERIA