Mikołajkowy Dzień Seniora w Siołkowej

W minioną niedzielę, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Tadeusza Kościuszki w Siołkowej odbył się Mikołajkowy Dzień Seniora zorganizowany przez dyrekcję szkoły, Koło Gospodyń Wiejskich, sołtysa oraz radnych.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Święta w intencji wszystkich seniorów, oprawioną przez księdza Piotra Dymińskiego. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało kilkadziesiąt osób. Swoją obecnością spotkanie zaszczycili Wójt Gminy Grybów Jacek Migacz oraz radny Powiatu Nowosądeckiego Wiktor Obrzut.

Tuż po Mszy Świętej okolicznościowy program słowno-muzyczny zaprezentował zespół Synkopa, przygotowany pod kierunkiem Mariana Bergańskiego oraz Marii Adamik. Mikołajkowy dzień seniora stał się również okazją do połamania się opłatkiem oraz złożenia sobie życzeń. Ostatnim punktem programu dnia seniora w Siołkowej był poczęstunek.

fot. M.Książkiewicz

GALERIA