III Grybowskie Polaków Rozmowy o biskupie Karolu Pękali

W ubiegły piątek, 29 listopada br. w Szkole Podstawowej w Siołkowej odbyła się trzecia edycja okolicznościowego wydarzenia "Grybowskie Rozmowy Polaków". Organizatorem spotkania był grybowski oddział Społeczno Kulturalnego Towarzystwa Sądeczanin. Głównym tematem tegorocznych rozmów była postać biskupa Karola Pękali wywodzącego się z ziemi grybowskiej - urodzonego w Siołkowej.

Rozmówcami Jana Radzika, pełniącego rolę moderatora byli: Anna Pękala-Capik i Wojciech Pękala - rodzina bp. Karola Pękali a także historyk wywodzący się z Tarnowa Paweł Glugla. 

Na sali wśród widowni znaleźli się m.in. Jacek Ziębiec przewodniczący Rady Gminy Grybów, radni Rady Gminy Grybów, Anna Radzik radna Powiatu Nowosądeckiego, Maria Majcher dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Grybowie, Jolanta Dróżdż dyrektor Szkoły Podstawowej w Siołkowej, mieszkańcy Ziemi Grybowskiej oraz jej sympatycy.

W czasie rozmów rodzina biskupa chętnie dzieliła się wspomnieniami na temat swojego stryja. Podkreślano jego działalność charytatywną zwłaszcza w Akcji Katolickiej oraz Caritas. 

Pełen życiorys Biskupa Karola Pękali, urodzonego w Siołkowej można znaleźć na stronie internetowej Akcja Katolickiej Diecezeji Tarnowskiej: http://www.ak.diecezja.tarnow.pl/?p=6484

fot. M. Książkiewicz

GALERIA