Przegląd dorobku Kół Gospodyń Wiejskich Gminy i Miasta Grybowa. Znamy werdykt!

We środę, 6 listopada br. w budynku remizy OSP Ptaszkowa odbył się IX Przegląd Dorobku Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy oraz miasta Grybowa. Wydarzenie to zorganizowane jest przez Stowarzyszenie Turystyczna Wieś Retro z pomocą samorządów Gminy Grybów, Miasta Grybowa oraz Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

 Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili m.in. wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk, wójt gminy Grybów Jacek Migacz, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, przewodniczący Rady Gminy Grybów Jacek Ziębiec, radni Gminy Grybów, proboszcz parafii w Ptaszkowej ks. Józef Kmak, sołtys Ptaszkowej Marian Kruczek oraz miłośnicy folkloru i tradycji regionu.

- Koła Gospodyń Wiejskich prezentują tutaj przygotowane przez siebie scenki ludowe, jak również potrawy tradycyjne, charakterystyczne dla swojej wioski, regionu - opowiada o wydarzeniu Lucyna Kmak, prezes Stowarzyszenia Turystyczna Wieś Retro z Ptaszkowej. - Podziwiać można także rękodzieło, w tym roku są to makatki czyli ozdobne tkaniny. Obserwując scenki czy też degustując potrawy, widać ogromną różnorodność tego co zostało przygotowane. Ma na to wpływ lokalizacja gminy oraz miasta Grybowa, na pograniczu kultur - Lachów Sądeckich i Pogórzan. Przegląd ten traktujemy jako formę edukacji i zabawy, panie mogą zobaczyć, co robią ich sąsiadki zza miedzy. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w organizację tego wydarzenia. 

- To bardzo ciekawe i potrzebne wydarzenie - dodał Jacek Migacz wójt Gminy Grybów. - W jednym miejscu mogą się spotkać oraz wymienić doświadczeniem wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy i miasta Grybowa. Przegląd sprzyja podtrzymaniu kultury i tradycji, o których w dzisiejszych czasach zapominamy. Cieszę się, że w działalność Kół Gospodyń Wiejskich zaangażowane są nie tylko panie, ale także panowie a co najmilsze - dzieci oraz młodzież. Serdecznie gratuluję wysokiego poziomu scenek teatralnych, potraw, jak również rękodzieła. Działalność KGW wymaga często poświęcenia, dlatego dziękuję za wszystko to, co koła wykonują i przekazują następnym pokoleniom, strzegąc naszych regionalnych tradycji. 

Dorobek prezentowany przez poszczególne Koła Gospodyń Wiejskich oceniała profesjonalna komisja konkursowa z Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu w składzie: Zofia Skwarło – regionalistka, Jadwiga Adamczyk – muzyk, Marta Smólczyńska – etnolog i Benedykt Kafel – etnograf.

Werdyktem jury przyznano: 
Grand Prix
 dla KGW z Kąclowej.
I miejsce ex aequo - 
KGW z Binczarowej i KGW z Florynki;
II miejsce ex aequo -
 KGW Cieniawa i KGW Ptaszkowa,
III miejsce – 
KGW z Białej Wyżnej

GALERIA