Odbiór folii rolniczej

Wójt Gminy Grybów informuje, że Gmina Grybów zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Rolnicy z terenu Gminy Grybów zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag mogą składać informację o w/w odpadach w Urzędzie Gminy Grybów w pok. 4 w terminie do 15.11.2019 r.

Wzory druku informacji  można pobrać w tut. urzędzie pokój nr 4 oraz w poniższym załączniku.

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Grybów ustali zasady usuwania i odbioru folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Informacje o projekcie na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Grybów, pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel.  18 448 42 23.