14.10 Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi szkół składam serdeczne życzenia i podziękowania za całoroczną pracę, zaangażowanie i trud w procesie dydaktycznym i wychowawczym naszych dzieci i młodzieży

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni  będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci i młodzieży.
Życzę Państwu, aby niełatwa praca nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję i radość .
Pragnę podziękować za oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie oraz ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów.
Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi  życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

                                                         Jacek Migacz Wójt Gminy