Jubileusz 10-lecia istnienia oraz pracy scenicznej Zespołu Echo Jaworza

Mszą Świętą celebrowaną przez ks. Józefa Kmaka w kościele pw. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej rozpoczął się, w dniu 28 września br. jubileusz 10-lecia istnienia i działalności scenicznej zespołu regionalnego Echo Jaworza. Następnie zaproszeni goście oraz członkowie zespołu przy wtórze muzyki przeszli do budynku remizy OSP Ptaszkowa, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Wśród gosci zaproszonych na jubileuszową galę nie zabrakło m.in. wójta Gminy Grybów Jacka Migacza wraz z zastępcą Andrzejem Porębą, wicestarosty nowosądeckiego Antoniego Koszyka, księży Józefa Kmaka oraz Mariusza Bawołka, radnych Gminy Grybów, sołtysa Ptaszkowej, przedstawicieli instytucji kultury oraz reprezentantów zaprzyjaźnionych zespołów regionalnych. 

Po powitaniu gości przy akompaniamencie Krakowiaków-Odgrywek przedstawiona została historia zespołu, będąca prezentacją zdjęć z komentarzem. Jubileusz był okazją do złożenia gratulacji na ręce kierownictwa zespołu.

- Z okazji 10-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Echo Jaworza” pragnę złożyć na ręce Kierownictwa Zespołu gratulacje i serdeczne życzenia - powiedział wójt Gminy Grybów Jacek Migacz. - Jubileusz jest powodem do dumy i radości. Działalność w minionych latach to liczne występy, sukcesy artystyczne, to przede wszystkim bogaty i różnorodny repertuar pieśni ludowych, tańca, obrzędów i zwyczajów ludowych. To dzięki Waszej działalności mieszkańcy Ziemi Grybowskiej mogli zapoznać się z lokalnym folklorem, kulturą i tradycją. Występy w wykonaniu Zespołu „Echo Jaworza” były niejednokrotnie powodem do wzruszenia, zachwytu pozostawiając w pamięci niezapomniane wrażenia. Wyrażamy wdzięczność za ukazywanie i uwrażliwianie młodego pokolenia na piękno rodzimej kultury i tradycji. Korzystając z okazji tak pięknego jubileuszu pragnę złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim członkom Zespołu za szczególne zaangażowanie się w kultywowanie lokalnej tradycji i kultury, życzliwość i stałą obecność w życiu kulturalnym, społecznym oraz za promocję bogatej kultury i tradycji Ziemi Grybowskiej. 

Koncert wszystkich subgrup zespołu zakończył część oficjalną gali.

- Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom - mówi Magdalena Motyka, kierownik zespołu. - Szczególne podziękowania kierujemy do przedstawicieli powiatu nowosądeckiego, gminy Grybów, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Grybowie, parafii Ptaszkowa, dyrektorom szkół podstawowych nr 1 oraz 2 w Ptaszkowej, OSP Ptaszkowa, chórowi oraz orkiestrze parafialnej, Towarzystwu Przyjaciół Muzyki w Ptaszkowej, KGW Ptaszkowa, zespołom „Pogórzańskie Dzieci”, „Kowalnia” oraz „Mystkowianie”.

Z historią zespołu można zapoznać się TUTAJ.

(maks)
fot. M.Książkiewicz

 

GALERIA