Nowy wóz strażacki dla OSP Biała Niżna już poświęcony!

W sobotę, 28 września odbyło się uroczyste poświecenie oraz przekazanie nowo zakupionego wozu bojowego marki DAF dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Niżnej. Zakup samochodu strażackiego został w większości sfinansowany przez Gminę Grybów.

W sobotę, 28 września odbyło się uroczyste poświecenie oraz przekazanie nowo zakupionego wozu bojowego marki DAF dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Niżnej. Zakup samochodu strażackiego został w większości sfinansowany przez Gminę Grybów.


 W okolicznościowym apelu na placu przed budynkiem remizy OSP Biała Niżna udział wzięli m.in.: senator RP Stanisław Kogut, wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk, wójt Gminy Grybów Jacek Migacz, radni powiatu nowosądeckiego Wiktor Durlak i Wiktor Obrzut, radni Gminy Grybów, sołtys wsi Biała Niżna Jan Gruca oraz przedstawiciele Związku OSP RP: dh Paweł Motyka - prezes ZOP ZOSP RP w Nowym Sączu, dh Paweł Fyda - prezes ZOMG ZOSP RP w Grybowie wraz członkami zarządu. Obecni byli także strażacy ochotnicy wraz z pocztami sztandarowymi z terenu miasta i gminy Grybów.

Poświecenia nowo zakupionego samochodu dokonał ks. proboszcz Tadeusz Nowek. Symboliczną wstęgę przecieli dh Paweł Motyka prezes ZOP ZOSP RP w Nowym Sączu, sołtys Jan Gruca oraz wójt gminy Grybów Jacek Migacz. Ponadto uroczystość była okazją do wręczenia wyróżnień i medali dla zasłużonych strażaków. 

- Sprawy bezpieczeństwa a co za tym idzie sprawy strażackie leżą mi głęboko w sercu - mówi Jacek Migacz, wójt Gminy Grybów. - Gdy objąłem stanowisko wójta nie miałem wątpliwości o konieczności podjęcia działań, których efektem będzie systematyczna wymiana wozów bojowych w kolejnych jednostkach na terenie gminy. Nasze działania przynoszą już pierwsze efekty, w tym roku udało się pozyskać do Gminy blisko milion złotych na remonty strażnic oraz doposażenie naszych druhów. 

Początki jednostki OSP Biała Niżna sięgają 1912 roku, w domu rodzinnym ówczesnego wójta p. Kroka odbyło się zebranie, podczas którego wybrano pierwszy zarząd jednostki. Początki były ciężkie, zakupiono sikawkę ręczną, parę węży oraz jedną prądownicę. Ponieważ nie było remizy sprzęt ten chowano u jednego z gospodarzy. W czasie II Wojny Światowej druhowie z Białej trzymali straż nocną, gdzie w razie pożaru powiadamiali wszystkich ręczną syreną. Po zakończonej wojnie, reaktywowano działalność, wybudowano drewniany garaż, pełniący rolę remizy. Koni do wozu pożyczali okoliczni gospodarze. Komitet budowy remizy powołał p. Gruca w 1960 roku, zakupiono działkę i ostatecznie w 1964 roku oddano do użytku garaż z świetlicą. 

GALERIA