Wyniki wyborów sołtysów i rad sołeckich

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Grybowie z dnia 29 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Na podstawie protokołów Sołeckich Komisji Wyborczych z terenu Gminy Grybów, Gminna Komisja Wyborcza w Grybowie zawiadamia, że sołtysami i członkami rad sołeckich zostali wybrani: 

Lp.

Miejscowość

Sołtys

Rada Sołecka

1.

Biała Niżna

Gruca Jan

Gucwa Jan

Gruca Marek

Lichoń Czesław

Lichoń Tadeusz

Liszka Mieczysław

Niepsuj Stanisław

2.

Binczarowa

Szyszka Marzena

Dziedzic Aneta

Radzik Anna

Machnik Andrzej

Pałancewicz Stanisława

Romanek Piotr

Michalik Jan

Zawiłowicz Krzysztof

3.

Chodorowa

Wolski Krzysztof

Rak Stanisław

Rak Bogdan

Fyda – Serafin Wioletta

Chwistak Jan

Mucha Adam

4.

Cieniawa

Jasiński Dariusz

Badowski Tomasz

Gaborek Witold

Jasiński Tadeusz

Kruczek Andrzej

Michalik Sebastian

Migacz Jacek

Ziębiec Mirosław

5.

Florynka

Karakuła Grzegorz

Koperniak Jan

Pociecha Stanisław

Szafrański Andrzej

Witek Joanna

Miczołek Antoni

Karwala Mieczysław

Sekuła Andrzej

6.

Gródek

Krok Józefa

Broński Karol

Gryboś Andrzej

Koperniak Bogusław

Koszyk Krzysztof

Liszka Eugeniusz

Morańda Maria

Smoła Adam

7.

Kąclowa

Koszyk Krzysztof

Matuła Tadeusz

Broda Roman

Święs Marzena

Gurba Piotr

Petryla Marcin

Gruca Krzysztof

Tokarz Stanisław

8.

Krużlowa Niżna

Fyda Stanisław

Pietruch Tomasz

Wójcik Teresa

Chramęga Zdzisław

Chronowski Włodzimierz

Klocek Jacek

Walusz Andrzej

9.

Krużlowa Wyżna

Bednarz Marcin Józef

Badowski Bolesław

Darłak Marian

Filip Teresa

Jędrusik Stanisław

Mikulski Jerzy

10.

Polna

Rządca Feliks

Grzesiak Jan

Januś Jan

Poręba Ewa

Juruś Magdalena

Sztaba Jan

Kostrzewa Adam

Matusik Marian

11.

Ptaszkowa

Kruczek Marian

Rysiewicz Konstanty

Michalik Maria

Górka Stanisław

Sekuła Józef

Michalik Marian

Kiełbasa Marcin

Bochenek Maciej

12.

Siołkowa

Obrzut Antoni

Obrzut Wiktor

Rodak Jan

Frączek Piotr

Bochenek Krzysztof

Gryboś Jan

Radzik Jakub Kazimierz

Romanek Alicja

13.

Stara Wieś

Kruczek Antoni

Badowska Anna

Czernecki Stefan

Gromala Stanisław

Maciak Arkadiusz

Pietruch Agnieszka

Siedlarz Leszek

Wrona Grzegorz

14.

Stróże

Olszanecki Krzysztof

Mikulski Stanisław

Kasztelewicz Tomasz

Baran Stanisław

Krzeszowski Bartłomiej

Hajduga Andrzej

15.

Wawrzka

Kmak Marian

Smoła Krzysztof

Smoła Jan

Drąg Wiesław

Lachur Mieczysław

Gruca Agata

Spólnik Albina

Krok Antoni

16.

Wyskitna

Poznańska Anna

Dziedzic Artur

Lisowicz Wiesław

Matusik Bartłomiej

Barczyk Jadwiga

Dziedzic Krystyna

Gucwa Grzegorz

 

                                                                       

Przewodniczący

                                                             Gminnej Komisji Wyborczej

                                                              Danuta Krok