Woda w Cieniawie jest już zdatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu wydał komunikat nr 2 w dniu 26 września br. w prawie przydatności wody do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych Cieniawa w związku z podjętymi działaniami tj. czyszczeniem sieci na skutek wykrycia bakterii coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu po zapoznaniu się z wynikami badania laboratoryjnego próbki wody pobranej w dniu 23.09.2019r. w zakresie parametrów grupy A stwierdził, że woda spełnia wymagania wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym:

1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.,
2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, mycia naczyń i prania,
3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów i przemywania otwartych zranień,
4. Woda moze być wykorzystywana co celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet.

Komunikat wydał zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu.

fot.  Marcin Jochimczyk / FreeImages