Wybory Sołtysa i Rad Sołeckich

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Grybów przypomina o wyborach sołtysów i rad sołeckich, które odbędą się

  w dniu 29 września br. (niedziela)

w godzinach od 7.00 do 15.00.

w wyznaczonych lokalach wyborczych

 

 

 

 

WYBORY SOŁTYSA

 Na karcie głosowania znajdują się nazwiska kandydatów na sołtysa w kolejności alfabetycznej. Głosowanie na sołtysa odbywa się poprzez postawienie znaku X w kratce po prawej stronie obok nazwiska jednego kandydata, na którego oddaje się głos.

W przypadku jednego kandydata na sołtysa głosowanie odbywa się w taki sam sposób.

Za wybranego sołtysa uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę oddanych głosów (dotyczy to również przypadku gdy jest jeden kandydat na sołtysa).

W przypadku gdy na karcie do głosowania umieszczono znak X przy więcej  niż jednym nazwisku kandydata na sołtysa lub nie umieszczono znaku X przy żadnym nazwisku kandydata głos uważa się za nieważny.

 

WYBORY CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH

 Na karcie głosowania znajdują się nazwiska kandydatów na członków rad sołeckich w kolejności alfabetycznej. 

Liczba statutowa członków rad sołeckich wynosi od 4 do 7 członków.

Głosowanie na członków rad sołeckich  odbywa się poprzez postawienie znaku X w kratce po prawej stronie obok nazwisk kandydatów, na których oddaje się głos, w ilości nie większej niż 7.

W przypadku gdy na karcie do głosowania umieszczono znak X przy więcej  liczbie nazwisk niż liczba członków rady sołeckiej określonej w statucie lub  nie umieszczono znaku X przy żadnym nazwisku kandydata,  głos uważa się za nieważny.

Członkami rady sołeckiej zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnie  oddanych głosów.

 

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w GRYBOWIE
z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w GRYBOWIE
z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich

ZARZĄDZENIE NR 129/2019 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 4 września 2019 r.
w sprawie ustalenia obwodów głosowania w wyborach sołtysów i rad sołeckich oraz wyznaczenia siedzib sołeckich komisji wyborczych.

ZARZĄDZENIE NR 130/2019 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania gminnej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w dniu 29 września 2019 r.

Zarządzenie Nr 140/2019 Wójta Gminy Grybów z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania sołeckich komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w dniu 29 września 2019 r. .pdf