Radosny happening w urzędzie. "Zwierzęta szanujesz – Ziemię ratujesz!"

W miniony piątek, 20 września br. do budynku Urzędu Gminy w Grybowie dotarli uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siołkowej. Wizyta dzieci związana była z prowadzonym przez nich happeningiem pn. "Zwierzęta szanujesz – Ziemię ratujesz!"

To już trzeci raz, kiedy uczniowie z Siołkowej wychodzą poza mury szkoły aby przekonać mieszkańców do ekologicznego postępwania - dbania o środowisko.

- Od kilku lat stosujemy aktywne metody nauczania - mówi Jolanta Dróżdź, dyrektor ZSP w Siołkowej - Happening związany jest z nauczaniem ekologicznym. Co roku jest to inne hasło, w tym roku skupiamy się na ochornie ptaków oraz ogólnie zwierząt. W happeningu wzięły udział klasy od czwartej do ósmej. Młodsze dzieci pozostały w szkole, realizując inne formy nauczania ekologicznego. 

Słowa gratulacji za zorganizowaną akcję, do uczniów jak i do nauczycieli w imieniu Wójta oraz pracowników Urzędu Gminy Grybów, skierowała  Alicja Wąsowicz - kierownik referatu Oświaty, Kultury i Sportu: - Gratuluję Pani Dyrektor, nauczycielom oraz Wam wszystkim, ponieważ patrząc na Wasze zaangażowanie nikt nie ma wątpliwości, że to o czym tutaj śpiewaliście, te treści, które zawarte były w piosenkach, były zgodne z Waszymi przekonaniami  o tym, że będziecie dbać o środowisko, naszą wspólną małą ojczyznę. My z ramienia Urzędu w oparciu o przepisy dotyczące ochrony środowiska i przyrody, które są tutaj respektowane, zapewniamy, że troska o środowisko jest zadaniem priorytetowym gminy. Korzystając z okazji, w imieniu nas wszystkich, życzę abyście z takim zapałem i z taką pasją realizowali swoje plany, zadania oraz marzenia w nowym roku szkolnym.