Poświęceniem wielofunkcyjnego boiska rozpoczęto rok szkolny w Starej Wsi

Radosną uroczystością poświęcenia boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną - poliuretanową nawierzchnią rozpoczęto rok szkolny w Szkole Podstawowej w Starej Wsi. Nowy obiekt sportowy znajdujący się tuż przy budynku szkoły cieszyć będzie nie tylko uczniów, ale również mieszkańców, którzy mogą już z niego korzystać.

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 40x20m w Starej Wsi zostało zrealizowane w ramach tego samego projektu co obiekt w Chodorowej. Boisko umożliwia grę w piłkę ręczną, siatkową oraz tenis ziemny. Wyposażone zostało w siłownię zewnętrzną oraz bieżnię do skoku w dal. Ogrodzenie stanowią wysokie na 4 metry piłkochywyty.

W otwarciu boiska udział wzięli m.in.: wójt gminy Grybów Jacek Migacz, przewodniczący Rady Gminy Grybów Jacek Ziębiec, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Krzysztof Osmoła, skarbnik Gminy Grybów Anna Mogilska, sekretarz Gminy Grybów Danuta Krok, kierownicy referatów UG Grybów oraz czcigodni księża ks. Marek Szewczyk oraz ks. Krzysztof Ferenc.

Poświęcenie boiska poprzedziła Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Następnie społeczność szkolna oraz zaproszeni goście przeszli pod budynek szkoły, gdzie nastąpiło przecięcie symbolicznej wstęgi przez wójta gminy Grybów Jacka Migacza, uczennicę z najwyższą średnią Amelię Studzińską oraz dyrektora szkoła Jana Kmaka.

Specjalnie na uroczystość otwarcia boiska, uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi przygotowali okolicznościowy apel oraz pokaz gimnastyczny.

Realizacja zadania była możliwa dzięki środkom własnym gminy oraz dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Koszt budowy obiektu w Starej Wsi to 509 043zł.

GALERIA