Uczniowie po wakacjach wrocili do wyremontowanych szkół

Prace remontowe o wartości ponad miliona złotych wykonano podczas wakacji w budynkach szkół podstawowych na terenie gminy Grybów. W zależności od potrzeb prace obejmowały m.in. docieplenie ścian, wymianę instalacji elektrycznej, przebudowę i odnowienie pomieszczeń, prace przy zagospodarowaniu terenu wokół szkoły. Zmodernizowano także stołówki oraz świetlice dla dzieci. Wszystkie szkoły z terenu gminy korzystają już także z aktywnych tablic.

Większość nakładów finansowych na prace remontowo-budowlane zostały pokryte z budżetu Gminy Grybów, na niektóre z zadań, jak modernizacja stołówek oraz montaż tablic aktywnych pozyskano dofinansowanie z programów ogłaszanych przez Wojewodę czy też Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W miniony piątek, 30 sierpnia br. Wójt Gminy Grybów Jacek Migacz wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy: sekretarz Danutą Krok, kierownikiem referatu Oświaty, Kultury i Sportu Alicją Wąsowicz oraz kierownikiem referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Eugeniuszem Michalikiem dokonali objazdu po placówkach edukacyjnych, celem sprawdzenia gotowości szkół do rozpoczęcia roku szkolnego. Wizyty w szkołach pozwoliły również na poznanie bieżących potrzeb oraz ustalenie dalszego planu podejmowanych w przyszłości inwestycji.

Największy remont dotyczył budynku Szkoły Podstawowej w Cieniawie, gdzie zakres prac obejmował zarówno prace budowlane jak i elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne. Odnowiono m.in. posadzkę sali gimnastycznej wraz z pomalowaniem linii do gry w piłkę siatkową, ręczną oraz koszykówkę, w salach lekcyjnych zainstalowano nowoczesne oświetlenie typu LED, wymieniono posadzki, wyremontowano sanitariaty. Koszt prac w Cieniawie wyniósł 521 998,59zł. 

Spośród pozostałych prac warto wymienić:
- docieplenie budynku hali sportowej przy ZSP w Kąclowej - wartość prac 142 818zł
- utwardzenie placu przy ZSP w Kąclowej - wartość prac 23 732zł
- malowanie sal lekcyjnych ZSP w Białej Niżnej - wartość prac 20 172zł
- remot pomieszczeń w ZSP nr 1 w Ptaszkowej - wartość prac 31 961zł
- remont świetlicy ZSP w Ptaszkowej - wartość prac 30 935zł
- remont sanitariatów w SP Wyskitna - wartość prac 26 776zł
- wykonanie monitoringu w ZSP Krużlowa Wyżna  - wartość prac 12 790zł
- utwardzenie placu oraz przeniesienie wiaty przy SP Polna - wartość prac 16 000zł
 

Ponadto, tak jak już wyżej zostało wspomniane, modernizacji poddano dwie stołówki wraz kuchnią, w szkole w Binczarowej oraz Ptaszkowej. Wykonanie tych dwóch zadań inwestycyjnych było możliwe, dzięki wsparciu Wojewody Małopolskiego w ramach programu Posiłek w domu i szkole. Wartość wykonanych w obydwu szkołach prac to 107 852‬zł.
 

W czasie wakazje dwanaście szkoł z terenu gminy otrzymało również tablice interaktywne. Ich zakup był możliwy w ramach rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –  „Aktywna tablica”. Koszt zadania obejmującego instalację tablic aktywnych to 210 tysięcy złotych. Tym samym wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Grybów posiadają co najmniej jedną salę z tablicą aktywną.

 

GALERIA