29 września 2019 r. - Wybory Sołtysa i Rad Sołeckich

Na dzień 29 września 2019 r. zostały zarządzone wybory sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Grybów.

Zarządzenie Nr 140/2019 Wójta Gminy Grybów z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania sołeckich komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w dniu 29 września 2019 r. .pdf

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w GRYBOWIE
z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w GRYBOWIE
z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich

 

GMINNA KOMISJA WYBORCZA

Przewodniczący komisji - Danuta KROK

Zastępca przewodniczącego komisji - Zofa JANUS

Członek komisji - Marcin MAJCHER

OBWODY GŁOSOWANIA w WYBORACH SOŁTYSÓW i RAD SOŁECKICH

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Sołeckiej Komisji Wyborczej

1

Sołectwo Biała Niżna

Zespół Szkolno Przedszkolny
w Białej Niżnej

2

Sołectwo Binczarowa

Szkoła Podstawowa w Binczarowej

3

Sołectwo Chodorowa

budynek komunalny w Chodorowej

4

Sołectwo Cieniawa

Szkoła Podstawowa w Cieniawie

5

Sołectwo Florynka

Szkoła Podstawowa we Florynce

6

Sołectwo Gródek

Szkoła Podstawowa w Gródku

7

Sołectwo Kąclowa

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kąclowej

8

Sołectwo Krużlowa Niżna

budynek Domu Kultury w Krużlowej Niżnej

9

Sołectwo Krużlowa Wyżna

Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Krużlowej Wyżnej

10

Sołectwo Polna

Szkoła Podstawowa w Polnej

11

Sołectwo Ptaszkowa

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1
w Ptaszkowej

12

Sołectwo Siołkowa

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siołkowej

13

Sołectwo Stara Wieś

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi

14

Sołectwo Stróże

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stróżach

15

Sołectwo Wawrzka

Szkoła Podstawowa w Wawrzce

16

Sołectwo Wyskitna

Szkoła Podstawowa w Wyskitnej

ZARZĄDZENIE NR 122/2019 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz ustalenia kalendarza wyborczego.

ZARZĄDZENIE NR 129/2019 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 4 września 2019 r.
w sprawie ustalenia obwodów głosowania w wyborach sołtysów i rad sołeckich oraz wyznaczenia siedzib sołeckich komisji wyborczych.

ZARZĄDZENIE NR 130/2019 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania gminnej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w dniu 29 września 2019 r.