Doposażymy strażaków ochotników w sprzęt o wartości ponad 600 tysięcy złotych

Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości pozostającego w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości w kwocie 623 000zł pozwoli Gminie Grybów na realizację zadania mającego na celu zakup wyposażenia oraz urządzeń ratowniczych, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Umowę na powierzenie realizacji zadania podpisano 13 sierpnia 2019 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości reprezentowanym przez Urszulę Dubejko dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości a Gminą Grybów reprezentowaną przez wójta Gminy Jacka Migacza oraz skarbnika Gminy Grybów Annę Mogilską. W spotkaniu udział wzięli także Poseł na Sejm RP Edward Siarka oraz dh Piotr Wysowski Komendant Miejsko-Gminny w Grybowie.

- Z pozyskanych środków skorzystają wszystkie jednostki OSP z terenu naszej gminy - mówi Jacek Migacz, wójt gminy Grybów. - W planach mamy zakup m.in. zestawów ratownictwa medycznego PSP-R1, defibrylatorów, aparatów powietrznych ODO, systemów alarmowania i ochrony ludności (system selektywnego wywołania), zestawów hydraulicznych tnąco-rozpierających, kamery termowizyjne, wentylatorów, jak również lekki samochód terenowy kontrolno-rozpoznawczy. Nie byłoby dzisiejszej umowy bez osobistego zaangażowania Pana Posła na Sejm RP Edwarda Siarki. Jestem mu niezmiernie wdzięczny za pomoc, jaką otrzymaliśmy jako gmina Grybów. To spory zastrzyk finansowy dla naszego gminnego budżetu, tym bardziej że środki zostaną zainwestowane w bezpieczeństwo mieszkańców. Już jutro rozpoczynamy procedury przetargowe tak, aby sprzęt jak najszybciej trafił do druhów ochotników.

Wkład własny gminy Grybów wyniesie tylko 37 tysięcy złotych.

 

GALERIA