Wnioski o zmiany w planach zagospodarowania

W związku z przystąpieniem do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów oraz zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego informujemy, iż mapy załączane do wniosków o zmiany przeznaczenia działek powinny posiadać statut „aktualne”.

 

Urząd Gminy Grybów nie posiada aktualnych map zasadniczych i ewidencyjnych, nie należy to obowiązków gminy. Powoływanie się na mapy kserowane przez naszych pracowników może spowodować niepotrzebne komplikacje z powodu braku ich aktualności.  Takie kserokopie map mogą być wykorzystywane tylko do celów informacyjnych, a nie jako dokument.  

Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy do zadań Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i tam też aktualne mapy ewidencyjne i zasadnicze można pobierać po złożeniu stosownego wniosku.

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu znajduje się na ul. Strzeleckiej 1.
Poniżej godziny przyjmowania stron:

Poniedziałek: 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30