Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza

Rozpoczęły się zapisy do Sądeckiego UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU na nowy rok akademicki 2019/2020

Jeżeli jesteś
 mieszkańcem miasta Nowego Sącza lub mieszkańcem Gminy na terenie powiatu nowosądeckiego;
 masz ukończone 55 lat;
 chcesz uczestniczyć:

-  w wykładach audytoryjnych i specjalistycznych,
-  zajęciach warsztatowych w grupach,
-  kursach komputerowych dla początkujących lub zaawansowanych,
- lektoratach języka angielskiego i niemieckiego, dla początkujących lub zaawansowanych;
- zajęciach aktywności fizycznej;
-  wyjazdach edukacyjnych;
- spotkaniach integracyjnych społeczności Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

możesz wybrać jedną z czterech Sekcji Uniwersytetu:
1) medyczno   - psychologiczną,
2) kulturoznawczo-historyczną,
3) turystyczno-krajoznawczą,
4) przyrodniczo-geograficzną

i zostać Studentem UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Skontaktuj się z Sekretariatem Sądeckiego UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 18, codziennie od poniedziałku do piątku, wgodz. 9.00 do 13.00.

Informacje o warunkach zapisów można uzyskać pod numerem telefonu: 18 443 57 08 lub mailowo sekretariat@sutw.pl

Patronat naukowy sprawują: Uniwersytet Jagielloński, Państwowa Wyższa Szkota Zawodowa w Nowym Sqczu oraz WSB- NLU w Nowym Sączu.

Serdecznie zapraszamy !