Zarząd Województwa Małopolskiego obradował na wyjazdowym posiedzeniu w Ptaszkowej

Sala konferencyjna Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej stała się, wczoraj - 11 czerwca br., miejscem obrad Zarządu Województwa Małopolskiego. Było to jedno z pierwszych, wyjazdowych posiedzeń obecnego zarządu. Marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka oraz Marta Malec-Lech i Anna Pieczarka z zarządu województwa, dyskutowali o założeniach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027. W obradach uczestniczył także Jacek Migacz wójt Gminy Grybów oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Otwierając posiedzenie, marszałek Witold Kozłowski powiedział: - Na początku kadencji zapowiadaliśmy, że będziemy spotykać się w różnych częściach województwa - stąd nasze dzisiejsze obrady odbywają się w urokliwym miejscu: w Ptaszkowej, w gminie Grybów. Chcemy dobrze przygotować się do nowego Regionalnego Programu Operacyjnego, z którego już niebawem będziemy korzystać. To pierwszy etap, zakładający opracowanie wstępnych założeń programu.

Następnie głos zabrał Jacek Migacz, wójt Gminy Grybów:  - Jest mi niezmiernie miło, gościć tak znakomitych gości w naszej Gminie a dokładnie w Centrum Sportów Zimowych. Czujemy się zaszczyceni tym, że jedno z pierwszych, wyjazdowych posiedzeń zarządu województwa odbywa się właśnie u nas.

Odbywające się w Ptaszkowej posiedzenie przybrało formę warsztatową. Omawiane były założenie nowego Regionalnego Programu Operacyjnego. Analizie poddano także poprzednią perspektywę.

- Cieszę się, że będziemy razem pracować przy realizacji wyzwania, jakim jest Regionalny Program Operacyjny - mówił wicemarszałek Łukasz Smółka. - Chcę podkreślić, że w naszych działaniach opieramy się na trzech kluczowych zasadach. Po pierwsze, z rozwoju województwa muszą skorzystać wszyscy mieszkańcy - w szczególności chcemy wyrównywać szanse rozwojowe małopolskich rodzin. Po drugie, będziemy dbać o zrównoważony rozwój województwa – każda, nawet najmniejsza miejscowość może liczyć na zainteresowanie regionalnego samorządu. Po trzecie, będziemy opierać się o zasadę partnerstwa – tylko współdziałanie różnych podmiotów, instytucji i samorządów pozwoli na dynamiczny rozwój regionu.

fot. M.Książkiewicz / grybow24.pl

GALERIA