V ZJAZD MIESZKAŃCÓW ZIEMI GRYBOWSKIEJ

W Cieniawie 9 czerwca 2019 roku mieszkańcy gminy i miasta spotkali się na V Zjeździe Mieszkańców Ziemi Grybowskiej.

O godz. 11. 00  w kościele parafialnym w Cieniawie odprawiona została z tej okazji uroczysta Msza Św.

Następnie wszyscy uczestniczy Zjazdu udali się w barwnym korowodzie na stadion gdzie miała miejsce część artystyczna.

W nawiązaniu do 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej przedstawiona została okolicznościowa akademia w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Cieniawie oraz odbył się apel poległych .

Następnie jak to jest w zwyczaju Zjazdów wręczony został przez Pana Jacka Migacza Wójta Gminy Grybów , Pana Pawła Fydę Burmistrza Miasta Grybowa oraz Panią Irenę Miczołek Prezesa Oddziału Grybowskiego  SKT „Sądeczanin” Panu Zdzisławowi Skibiakowi tytuł „Zasłużony dla Ziemi Grybowskiej”.

W części artystycznej  zaprezentowały się: orkiestra dęta z Florynki, zespół regionalny „Kowalnia” ze Stróż, dziecięcy zespół regionalny „Pogórzańskie Dzieci” z Kąclowej, Koło Gospodyń Wiejskich z Ptaszkowej, grupa dziecięca „Gapki” z MCEKiE Grybów, zespół regionalny „Echo Jaworza” z Ptaszkowej, zespół taneczny z Binczarowej, Koło Gospodyń Wiejskich z Krużlowej, dzieci z KNP”LOLEK’ z Cieniawy. Był również wspólny śpiew piosenki biesiadnej oraz zabawa taneczna z zespołem „BAJLANDO BAND „ z Cieniawy.

W czasie Zjazdu można było skosztować regionalnych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy i miasta Grybowa oraz zobaczyć sprzęt wojskowy i mundury wojskowe z czasów II wojny światowej przygotowany przez grupę rekonstrukcyjną Gorlice 1915.

Organizatorzy: SKT „Sądeczanin” Oddział Grybów, Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie oraz Filia GOK w Cieniawie, Sołectwo i Parafia Cieniawa składają serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do  zorganizowania V Zjazdu Mieszkańców Ziemi Grybowskiej.

MM

 

GALERIA