Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej pozwoli na zakup nowoczesnego sprzętu do 12 szkół

W XXI wieku uczniowie oczekują od swoich szkół atrakcyjnych metod kształcenia jak również odpowiedniego standardu. Niebawem, 12 szkół z terenu gminy Grybów wzbogaci się o nowoczesny sprzęt interaktywny o wartości 200 000 złotych. Aż 80% niezbędnych do realizacji zadania środków będzie pochodziło z dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nowoczesny sprzęt trafi do następujących placówek edukacyjnych:
Szkoła Podstawowa w Binczarowej
Szkoła Podstawowa we Florynce
Zespoł Szkolno Przedszkolny w Siołkowej
Szkoła Podstawowa w Gródku
Zespół Szkono-Przedszkolny w Białej Niżnej
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
Szkoła Podstawowa w Cieniawie
Szkoła Podstawowa w Polnej
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ptaszkowej
Szkoła Podstawowa w Wawrzce
Szkoła Podstawowa w Wyskitnej
Zespoł Szkolno-Przedszkolny nr 1 Ptaszkowej

„Aktywna tablica” to program Ministerstwa Edukacji Narodowej mający na celu uzupełnienie szkolnej infrastruktury o sprzęt umożliwiający korzystanie z najnowszych cyfrowych rozwiązań edukacyjnych. Program wspiera doskonalenie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

fot. M.Książkiewicz / Grybow24.pl - na zdjęciu przykład tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej w Stróżach