Małopolski Dzień Samorządowca z udziałem Wójta oraz Przewodniczącego Rady

We środę, 29 maja br. w Starym Sączu, grodzie św. Kingi - patronki samorządowców już po raz szósty odbyło się coroczne święto dedykowane małopolskim samorządowcom. Gospodarzem uroczystości był Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.

Świętowanie Małopolskiego Dnia Samorządowca rozpoczęło się Mszą Świętą odprawioną przez biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej Leszka Leszkiewicza w Klasztorze Sióstr Klarysek. Następnie przybyli samorządowcy przeszli do Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości.

- Święto Samorządu obchodzimy przy okazji kilku ważnych jubileuszy - mówił do zebranych Witold Kozłowski, marszałek Województwa Małopolskiego. - Mija już prawie trzydzieści lat od pierwszych wyborów samorządowych. Mija też dwudziesty rok od powołania do życia samorządów powiatowych i wojewódzkich. Mija też dwudziesta rocznica od kanonizacji św. Kingi na starosądeckich błoniach, której dokonał św. Jan Paweł II. Nasza patronka, daje nam ─ samorządowcom ─ bardzo czytelny wzór do naśladowania. To nakaz, żeby zawsze kierować się dobrem współmieszkańców, współobywateli, dobrem tych wspólnot, którymi z mocy wyborów zarządzamy. To także nakaz, żeby nigdy nie lekceważyć i nie tracić z oczu potrzeb, trosk i bolączek tych, w imieniu których kierujemy sprawami gmin, powiatów i województw.

Posród wielu zacnych gości, którzy odpowiedzili na zaproszenie Marszałka byli m.in. posłowie na Sejm RP: Anna Paluch, Jan Duda, Wiesław Janczyk oraz Józef Leśniak, doradca Prezydenta RP Piotr Nowacki, radni województwa, sekretarz województwa Wojciech Piech, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad oraz przedstawiciele administracji publicznej.

Wspólnie z Marszałkiem Kozłowskim obecni byli wicemarszałkowie: Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz.

- Małopolski Dzień Samorządowca to nie tylko okazja do modlitwy o błogosłwo naszej patronki - św. Kingi ale również możliwość wymiany doświadczeń z innymi samorządowcami -  komentuje Jacek Ziębiec, przewodniczacy Rady Gminy Grybów. - Niewyobrażam sobie aby na tak ważnej uroczystości zabrakło obecności przedstawicieli gminy Grybów.

 fot. Grybow24.pl

GALERIA