Samorządowe świętowanie u Prezydenta RP

Wójt Gminy Grybów, Jacek Migacz na zaproszenie Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej uczestniczył w miniony poniedziałek (tj. 27 maja br.) w Dniu Samorządu Terytorialnego. Uroczystość odbyła się w Belwederze.

- Ten rok – 2019 – to z punktu widzenia samorządu terytorialnego w Polsce rok bardzo znaczący - mówił prezydent Andrzej Duda do zebranych na placu przed Belwederem. - To rok dokładnie stulecia wydania przez Marszałka Józefa Piłsudskiego, Naczelnika Państwa, dekretu o samorządzie miejskim – pierwszego samorządowego aktu prawnego, wydanego w II Rzeczypospolitej 4 lutego 1919 roku.  To wtedy samorządność terytorialna Rzeczypospolitej Polskiej odrodzonej po 123 latach zaborów – a czasem więcej, bo dla niektórych jej części po 146 latach – zaczęła się tworzyć. Już wtedy było przeświadczenie o tym, że potrzebna jest decentralizacja państwa, rządzenie się także na tym niższym poziomie, jak najbliżej obywateli. Już wtedy kształtowała się – dzisiaj byśmy powiedzieli – nowoczesna postać ustrojowa państwa .Trzydzieści lat samorządu terytorialnego to był dla Polski dobry czas. Wierzę, że samorząd będzie się rozwijał, pracujemy nad propozycją udoskonaleń prawnych.

- Niezmiernie się cieszę z tego, że mogłem reprezentować naszą gminę Grybów na tak podniosłym wydarzeniu, którym był bez wątpienia Dzień Samorządu Terytorialnego, zorganizowany przez Kancelarię Prezydenta RP - dodaje Jacek Migacz, wójt gminy Grybów. - Jestem dumny z tego, że mogę być wójtem, być samorządowcem. Jest to pełna praca pełna wyzwań i ogoromnej odpowiedzialnośći jednak płynie z niej wiele satysfakcji.

Uroczystość z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego była także okazją do wręczenia odznaczeń państwowych osobom zasłużonym w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce.

 fot. arch. prywatne Jacka Migacza oraz Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP

GALERIA