Kapliczka na Molówce odzyska dawny blask. Są też środki na zabytkowe kościoły w Krużlowej i Ptaszkowej

Wójt Gminy Grybów Jacek Migacz odebrał wczoraj z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego czek na dofinansowanie remontu i konserwacji zabytkowej kapliczki kubaturowej z 1855r. w miejscowości Siołkowa. Ze środków budżetu Województwa Małopolskiego dofinansowane zostaną również prace przy konserwacji ołtarza bocznego prawego z fragmentami ścian nawy znajdującej się za ołtarzem w drewnianym kościele pw. Narodzenia NMP z XVI w. w Krużlowe Wyżnej oraz kontynuacja konserwacji techniczno-estetycznej lewego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych z 1555 roku w Ptaszkowej.

W spotkaniu, podczas którego przekazane zostały czeki na realizację zadań związanych z ochroną zabytków na terenie subregionu Sądeckiego, udział wzięli: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz radni województwa Małopolskiego: Marta Mordarska, Urszula Nowogórska, Jadwiga Wójtowicz, Patryk Wicher.

- Po raz pierwszy spotykamy się w gronie niezwykłych osób, które troszczą się o dziedzictwo kulturowe Małopolski - podkreślał Marszałek Witold Kozłowski. - Nasz region może pochwalić się wspaniałą historią, tradycją i kulturą, dlatego wspólnie musimy wziąć odpowiedzialność za to, aby zachować i przekazać następnym pokoleniom Małopolan spuściznę naszych przodków. Kapliczki Małopolski i Ochrona zabytków Małopolski to realizowane od lat programy samorządu województwa, które co roku pozwalają na renowację wyjątkowych obiektów z całego regionu. Dzięki nim wiele cennych zabytków może zostać odnowionych i zabezpieczonych przed nieuchronnym upływem czasu.

Łącznie na realizację zadań zgłoszonych w obydwu konkursach na terenie subregionu Sądeckiego przeznaczono ponad 1,2mln złotych.

- Pozyskane środki pozwolą pokryć około 50% kosztów jakie będą wiązać się z wykonaniem prac remontowych i konserwacji zabytkowej kapliczki w Siołkowej, przysiółek "Molówka" - dodaje Jacek Migacz, wójt Gminy Grybów. - Kapliczka ta, powstała w XIX wieku z fundacji mieszkańców, jako wotum za ocalenie życia i uzdrowienie. Jest bez wątpienia wspaniałym, milczącym świadectwem kultury ludowej. Niestety z biegiem lat ulega degradacji i naturalnemu niszczeniu. Należy dodać, że przy tej kapliczce codziennie o 18:30 odbywa się majówka, mieszkańcy troszczą się o jej otoczenie. Cieszę się, że jeszcze w tym roku kapliczka odzyska swój dawny blask.

Kapliczka w Siołkowej (przysiołek Molówka) zbudowana z piaskowca, tynkowana z dachem dwuspadowym. Elewacja frontowa ujęta po bokach lizenami przechodzącymi w niskie wieżyczki zwieńczone piramidalnie. Na kalnicy znajduje się ażurowy metalowy krzyż. Nad wejściem do kapliczki znajduje się obraz Maryi z dzieciątkiem. Do wnętrza prowadzą dwuskrzydłowe drewniane drzwi.
Wewnątrz kapliczki jest ołtarzyk o tradycji barokowej z oleodrukiem Matki Boskiej Bolesnej. Nad nim znajdują się dwie rzeźby aniołów. Na nastawie ołtarzowej oraz ścianach można zobaczyć liczne figurki, dewocjonalia oraz obrazy świętych. Są to wota okolicznych mieszkańców.

Gmina Grybów uzyskała dofinansowanie na remont kapliczki w wysokości 7 tys. złotych. Całość prac kosztować będzie około 14 tysięcy, Zakończenie prac konserwacyjnych planowane jest w czwartym kwartale 2019 roku.

Środki finansowe na ochronę zabytków trafiły również do parafii z Ptaszkowej i Krużlowej Wyżnej. Na prace przy kościele pw. Wszystkich Świętych (z 1555 roku) Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 42 100zł natomiast na konserwację w drewnianym kościele pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej - 32 500zł.

Wnioski na prace w tych obiektach zostały opracowane przez Elżbietę Obrzut, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Grybów.

fot. M. Książkiewicz

GALERIA